CASABLANCA

Twój koszyk 0 szt. za 0

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Strona główna Regulamin

Minimalne zamówienie 300 zł.

Ceny produktów widoczne są po założeniu konta w Strefie Klienta.

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ "CASABLANCA" S.C.

1. PRZEDSIĘBIORCA

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy "CASABLANCA" S.C. działający pod adresem www.casablanca.net.pl jest "CASABLANCA" S.C. Ewa Nieszporek & Henryk Nieszporek, NIP 573-24-82-047, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ludowej 51A.

1.2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. 

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Panel zamówień przeznaczony wyłącznie dla osób prowadzacych działalność gospodarczą z zakresu naszej branży lub "spokrewionej".

2.2. Konto na panelu zostanie aktywowane jedynie po pozytywnej weryfikacji firmy. 

2.3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.casablanca.net.pl . 

2.4. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie dotarło do hurtowni.

2.5.Zamówienia z darmową przesyłką realizujemy tylko na terenie Polski.

2.6. Ceny na stronie podawane są brutto w złotych polskich. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą klienta.

2.7. Minimum logistyczne zamówienia to 500 zł.

2.8. Koszty przesyłki pokrywa nadawca.

2.9. Wszystkie towary przedstawione na stronie internetowej są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach, gdy towar znajdujący się na magazynie jest uszkodzony lub posiada wady fabryczne, obsługa niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji i zaproponuje następujące rozwiązania:

        2.9.1. anulowanie całego zamówienia;

        2.9.2. wysłanie części zamówienia;

        2.9.3. zmiana zamówienia.

2.10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT/ paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej, standardowo do zamówienia wystawiany jest paragon.

2.11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.  Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem biuro@casablanca.net.pl lub pod numerem telefonu 884260026. 

2.12. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. 

2.13. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a  "CASABLANCA" S.C. Ewa Nieszporek & Henryk Nieszporek  ul. Ludowa 51A, 42-200 Częstochowa. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

2.14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.REKLAMACJE 

3.1. Jeżeli przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, klient stwierdzi uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu zamówionych przedmiotów, winien poprosić kuriera o protokół reklamacyjny, wypełnić go i zwrócić uszkodzony towar na adres sklepu internetowego tj. "CASABLANCA" S.C. Ewa Nieszporek & Henryk Nieszporek ul. Ludowa 51A, 42-200 Częstochowa, wraz z protokołem podpisanym przez siebie i kuriera, zatrzymując sobie kopię protokołu. Aby reklamacja była uznana należy ją zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy.

3.2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

3.3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zostanie wystawiona faktura korygująca.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych www.casablanca.net.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.